Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · citat : Skydd mot falska våldtäktsanklagelser då?
Justitieminister Beatrice Ask skriver idag i SvD att begreppet ”samtycke vid sex” ska utredas. Hon problematiserar själv lite kring detta, om hur man i efterhand kan avgöra om samtycke funnits från båda parter när man haft sex. Två ensamma personer, kanske berusade, som haft sex. Den ena anklagar den andre i efterhand för våldtäkt. Hur bevisar man detta? Litar man bara till den ena partens berättelse?

Ask skriver För mig är det viktigaste målet att skapa ett starkt och väl fungerande skydd mot sexuella kränkningar och övergrepp av olika slag.”. Självfallet håller jag med om det – men är det inte minst lika viktigt att det finns ett starkt och väl fungerande skydd mot falska anklagelser om våldtäkt? Att falskeligen stämplas som våldtäktsman måste vara fruktansvärt. Det händer att personer i ångest över vad man gjort anklagar den andre för våldtäkt – för att på så sätt undslippa ansvar för den sexuella handlingen, som kanske också var otrohet mot en partner. Den anklagade måste då kunna lita på rättsväsendet, lika mycket som en person som faktiskt blivit våldtagen måste kunna lita på det.

En mycket känslig fråga, men det är av största vikt att rättsväsendet är opartiskt och inte per automatik tar ställning mot den som anklagas för våldtäkten. En falsk anklagelse om detta är också det ett mycket grovt övergrepp.

Copyright Niklas Carlsson © 2013