Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · politik : Vanja Lundby Wedin

LO-chefen tillika sossen Vanja Lundby Wedin mötte igår Maud Olofsson i en debatt i Robertsfors. Tanken från Sossarna var troligen att Maud skulle krossas på hemmaplan. Tji fick de, Maud vann debatten.

Vanja gjorde ett mycket häpnadsväckande uttalande som märkligt nog inte uppmärksammats särskilt mycket i media idag. Hon sa nämligen att Sverige inte behöver fler företag! Det är sant! Hon sa att Sverige inte behöver fler företag. Fantastiskt.

Istället är det de existerande företagen som måste växa, menar hon. Vanja! Hur tänker du egentligen?! Visst är det bra om företagen växer, men det utesluter ju inte att det är bra att det startas nya företag! Ännu ett tydligt bevis på hur socialdemokraterna och LO ser på företagsamma människor som vill ta makten över sina egna liv. Vanja! Det är inget nollsummespel mellan nya företag och redan existerande! Mycket obehagligt att en så tung spelare i den svenska politiken säger något sådant.

Copyright Niklas Carlsson © 2013