Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · politik : Så kom den då, till slut

Fågelinfluensan har kommit, till Sverige och till min närhet – Oskarshamn. Men än är jag inte särskilt ängslig, och det är något jag delar med större delen av svenska folket. Visst kan människor bli smittade, men än så länge främst genom direktkontakt med smittade djur. Det talas mycket om en eventuell pandemi, men än så länge finns det inget som tyder på att viruset faktiskt ska mutera och börja smitta mellan människor. Innan det sker finns egentligen ingen anledning att vara allt för bekymrad – det finns andra sjukdomar som är ett mycket större hot mot vår hälsa.

Jag kommer troligtvis att tänka mig för i närheten av vilda fåglar, men större åtgärder än så är inte påkallade enligt min mening.

Copyright Niklas Carlsson © 2013