Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · historia : Mellanöstern

Två intressanta skeenden utspelar sig just nu med anknytning till mellanöstern. För det första har Hamas vunnit valet i Palestina, och för det andra har kritiken mot Jyllandspostens publicering av nidbilder av profeten eskalerat till ett hat mot Danmark (och faktiskt även Sverige och Norge.)

Hamas valseger är oerhört problematisk. För det första vill jag slå fast att det är en självklarhet att vi ska respektera ett demokratiskt val, så att Hamas legitimt har makten är inget att diskutera. Det stora bekymret är att Hamas är en religiös organisation, som har slagit fast att det är en plikt för alla rättrogna muslimer att arbeta för Israels utplåning. I och med att det är en helig plikt mot Gud kan Hamas inte gärna backa från detta även om de skulle vilja; då sätter de sig över Allah. Det är väldigt svårt att se hur en sådan regering ska kunna arbeta efter omvärldens mer eller mindre accepterade plan på en tvåstatslösning. Israel har frusit sina bidrag till Palestinska myndigheten, och USA verkar göra det samma. EU har inte varit lika definitiv, men sagt att Hamas måste upphöra med sin terrorverksamhet och erkänna Israel. Medan politikerna förhandlar går folket mot ännu en katastrof, i och med att hjälpen från omvärlden upphör. Som vanligt i den delen av världen är ingenting enkelt. Jag följer utvecklingen med spänning.

Jyllandspostens publicering av teckningar av profeten Muhammed för fyra månader sedan väcker mer och mer hat. Nu bränner man danska flaggor, och skandinaviska medborgare har fått ett ultimatum att lämna palestinska områden. Danska varor ska bojkottas av flera muslimska länder. Hatet växer.
Jag har förståelse för muslimernas upprördhet. Men jag värderar yttrandefriheten högre. Per Svensson som är kulturchef på Expressen uttryckte det väl när han sa att vi har kämpat flera sekler för rätten att få vara hädiska, och den rätten måste vi slå vakt om. Principen måste vi värna stenhårt. Sen kan man ha synpunkter på de här enskilda bilderna, men det är egentligen en annan diskussion.

Copyright Niklas Carlsson © 2013